Estuar

Estuariet Río de la Plata på grensen mellom Uruguay og Argentina.
Gironde sett fra luften der elvene Dordogne og Garonne møtes.
Foto: Chell Hill, 2010

Estuar, estuarie eller estuarium, er en vannmasse der en elvemunning fra en eller flere elver møter havets tidevann. Elvestrømmen danner et brakkvannslag i overflaten, mens saltere vannmasser blir revet med fra dypere lag i en motgående understrøm fra havet.

Redusert strømhastighet bidrar til ansamling av finere sediment som ofte avsettes til et delta i eller nær elvemunningen, som da gjerne omtales som et brakkvannsdelta. Slike elvemunninger er viktige næringsområder for fugl. Estuariet er en randsone, der det er store variasjoner i salinitet (saltinnhold) og varierende vannivåer på grunn av tidevann eller vind, hvilket stiller krav til estuarienes organismer.

Estuarier finnes hos flere av jordens større elver, som for eksempel: Ob, Jenisej, Gironde, Saint Lawrenceelven, Río de la Plata.

Estuarier i Norge

I Norge er flere estuarier vernet, for eksempel Øra i Østfold, Gaulosen i Sør-Trøndelag, Målselvutløpet og Reisautløpet i Troms, Tanamunningen i Finnmark. Andre eller deler av andre elvemunninger inngår i reservater for våtmark.[1]

Referanser

  1. ^ «NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold, kap. 4.6.2». Miljøverndepartementet. 2004. 

Eksterne lenker

  • (en) Estuaries – kategori av bilder, video eller lyd på Commons Rediger på Wikidata
Oppslagsverk/autoritetsdata
Store norske leksikon · Store Danske Encyklopædi · Encyclopædia Britannica · Encyclopædia Universalis · VIAF · GND · LCCN · BNF · BNF (data) · NKC