Diuretikum

Diuretika (flertall av diuretikum), er såkalte vanndrivende legemidler, som øker produksjonen av urin.

Bruksområder

Vanndrivende legemidler brukes ved en rekke tilstander hvor det er ønskelig å redusere mengden vann, eventuelt elektrolytter fra kroppen. Vanligst er behandling av hypertensjon, høyt blodtrykk. Ved nyresvikt, hvor evnen til å skille ut vann og elektrolytter, brukes ofte slyngediuretika i høye doser. En rekke tilstander med ødem, (mer væske i vevene) kan behandles med diuretika.

Virkningsmekanisme

Diuretika virker kan virke gjennom to prinsipielle mekanismer; enten ved å øke filtrasjonen i glomerulus i nyrene, eller ved å hemme reabsorpsjon fra tubuli.

Klassifisering av viktige diuretika og deres virkningsmekanismer
Gruppe Eksempler Mekanisme Lokalisering
- Etanol, Vann Hemmer utskilling av vasopressin
Surgjørende salter CaCl2, NH4Cl
Arginin vasopressin
reseptor 2 antagonister
amfotericin B Hemmer virkningen av vasopressin Samlerørene
Aquaretics Goldenrod, Juniper Øker blodgjennomstromning i nyrene
Karbon anhydrase-hemmere acetazolamid, dorzolamid Hemmer H+ utskillelse, øker dermed Na+ and K+ utskillelse proksimale tubuli
Sløyfediuretika bumetanid, furosemid, torsemid Hemmer Na-K-2Cl symporter Oppstigende (Henles) sløyfe
Osmotiske diuretika glukose (særlig i ukontrollert diabetes), mannitol Øker osmotisk diurese proksimale tubuli, Nedgående Henles sløyfe
Kaliumsparende diuretika amilorid, spironolakton, triamteren Hemming av Na+/K+ utveksling: Spironolaktone hemmer aldosteronvirkningen, amilorid hemmer epiteliale natriumkanaler Kortikale samlerør
Tiazider bendroflumetiazid, hydroklortiazid Hemmer Na+/Cl- reabsorpsjon Distale tubuli
Xantiner koffein, teofyllin Hemmer reabsorpsjon av Na+, øker glomerlær filtrasjon Tubuli, glomerulus

Tilgjengelige diuretika i Norge

Eksterne lenker

  • Norsk legemiddelhåndbok om diuretika
  • v
  • d
  • r
Helsemessige forbehold
Helsenotis
Du bør aldri bruke informasjon fra Internett, inkludert Wikipedia, som eneste kilde til avgjørelser eller tiltak i helsemessige spørsmål. Ved legemiddelspørsmål bør du rådspørre apotek eller lege, ved helsespørsmål relevant autorisert helsepersonell, og ved dyresykdom bør du rådspørre veterinær. Bruk aldri reseptbelagte legemidler uten etter råd fra lege. Søk råd på apoteket ved bruk av reseptfrie legemidler, kosttilskudd og naturmidler, spesielt om du også bruker reseptbelagte midler. Bruk av flere legemidler samtidig kan gi utilsiktede effekter.
Oppslagsverk/autoritetsdata
Store medisinske leksikon · Store Danske Encyklopædi · Encyclopædia Britannica · Nationalencyklopedin · LCCN · NDL · BNE